Tuesday, April 27, 2010

ஆளுங்கட்சி - எதிர்க்கட்சி

ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
எதிர்க்கட்சி செய்யுற "பாரத் பந்த் (முழு அடைப்பு)" அடுத்த நாள் பேப்பர்ல செய்தியா கூட வராது. ஆளுங்கட்சி செஞ்சா அடுத்த நாள் பேப்பரே வராது.

No comments: