Wednesday, July 25, 2007

சுப லாபம்எங்களுக்கு எந்த லாபமும் இல்லை. நீங்கள் மட்டும் பயனடையுங்கள்.... இந்த மாதிரி வசனத்துக்கல்லாம் ஏமாற யாரும் தயாரா இல்ல.

"We Share our our profits with you..."
எங்களுக்கு கிடைக்கும் லாபத்தை உங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கிறோம்னு சொன்னா நம்ப வாய்ப்பிருக்கு....

No comments: